`EU bo ustavila uvoz, ki izhaja iz krčenja gozdov - Olive Oil Times

EU bo ustavila uvoz, ki izhaja iz krčenja gozdov

Avtor: Paolo DeAndreis
12. december 2022 ob 15:02 UTC

Pravkar dosežen dogovor med obema zakonodajnima telesoma Evropska unija (Evropski svet in Evropski parlament) bodo ustavili uvoz blaga, proizvedenega na izkrčenih območjih. Z novimi pravili bo blok držav s 27 članicami postal najpomembnejše gospodarsko območje, ki bo ustavilo uvoz številnih izdelkov, pridobljenih iz palmovo olje, les, soja, kava, kakav, guma in govedina.

Evropski svet in Evropski parlament bosta uredbo kmalu uradno sprejela. Po dveh letih bo seznam ponovno pregledan in morda dodani drugi izdelki.

Evropska unija je velika porabnica naštetega blaga in znano je, da ima njen uvoz pomembno vlogo pri postopni izgubi gozdna pokritost.

Oglejte si tudi:EU namerava blokirati uvoz iz krčenja gozdov, vključno z nekaj palmovega olja

Glede na Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je bilo od leta 1990 do 2020 izgubljenih 420 milijonov hektarjev gozdov, večinoma zaradi spreminjanja v kmetijska zemljišča in drugih rab. Ta površina je približno enaka razsežnosti same Evropske unije, ki obsega 423.4 milijona hektarjev.

"Komercialno poljedelstvo velikega obsega (predvsem govedoreja in pridelava soje in oljne palme) je predstavljalo 40 odstotkov tropskega krčenje gozdov med letoma 2000 in 2010, lokalno samooskrbno kmetijstvo pa še za 33 odstotkov,« najnovejši poročilo FAO o krčenju gozdov.

Tehnologija bo imela pomembno vlogo pri novi uvozni infrastrukturi, saj bodo operaterji uporabljali GPS-sledenje za natančno določanje izvora svojih izdelkov.

Glede na opombo v Evropski svet, bodo nova pravila tudi zmanjšala birokratske zastoje tako za operaterje kot za organe. Mala podjetja se bodo lahko povezala z velikimi podjetji za pripravo izjav o skrbnem pregledu, povezanih z izvoženim blagom.

Nova uredba uporablja izraz ​,war"degradacija gozdov." Izposojeno od FAO, degradacija gozdov je opredeljeno kot, ​,war"strukturne spremembe gozdnatosti v obliki pretvorbe gozdov, ki se naravno obnavljajo, in primarnih gozdov v gozdne nasade in druga gozdna zemljišča ter pretvorbe primarnih gozdov v gozdne rastline.“

Kot ugotavlja Evropski svet, nova uredba določa 31. decemberst, 2020, kot presečni datum. To pomeni, ​,war"da bodo na trg Unije dovoljeni ali izvoženi samo proizvodi, ki so bili proizvedeni na zemljiščih, ki po tem datumu niso bila krčena ali degradirana.“

Drugi ukrepi bodo vključevali sistem primerjalne analize, ki državam Evropske unije in zunanjim partnerjem dodeljuje posebno oceno tveganja na podlagi krčenja gozdov. Kategorije tveganja (nizko, standardno, visoko) bodo vplivale na stopnjo birokracije in vrste kontrolnih procesov, potrebnih za izvoz.

Ocena visokega tveganja bo sprožila tudi poostren nadzor blaga, s katerim se trguje, s pregledi do devet odstotkov operaterjev. Države s standardno oceno tveganja bodo prejele preglede pri treh odstotkih operaterjev, tiste z oceno nizkega tveganja pa pri enem odstotku operaterjev.

"Sporazum upošteva tudi vidike človekovih pravic, povezane s krčenjem gozdov, vključno s pravico do svobodne, predhodne in informirane privolitve domorodna ljudstva,« je zapisal Svet.

Globe bodo ​,war"sorazmerna z okoljsko škodo in vrednostjo zadevnega blaga ali izdelkov.“ Najnižja globa bo znašala vsaj 4 odstotke letnega prometa subjekta v izvozu v Evropsko unijo. Poleg tega bo operater prejel začasno izključitev iz postopkov javnega naročanja in dostop do javnih sredstev.

Po formalni ratifikaciji s strani Evropske unije bo nova uredba velikim operaterjem dala 18 mesecev, malim operaterjem pa 24 mesecev, da se prilagodijo novim pravilom.oglas

Povezani članki