Hrvaška in Slovenija sta prejeli skupno zaščito EU za istrsko oljčno olje

Obe balkanski državi si zdaj delita naziv ZOP Evropske unije za virgen extra olive oil pronastala na jadranskem polotoku.

Mar. 4, 2019
Avtor Isabel Putinja

Zadnje novice

Ekstra deviško oljčno olje iz Istre je kot proizvod ZOP vključeno v Register zaščitenih označb porekla (ZOP) in zaščitenih geografskih označb (ZGO) Evropske unije.

Imenovanje ​,war"Istra« (hrvaško in slovensko ime za Istro) je zdaj registrirana ZOP za olive oil pronastala v Istri, polotoku v severnem Jadranskem morju, ki si ga delita oba Hrvaška in Slovenijo.

Razširitev geografskega območja na Slovensko Istro je upravičena, saj slovenska Istra proizvaja oljčno olje, ki ima isto zgodovino, povezavo in lastnosti kot hrvaško istrsko oljčno olje, ki je zajeto v prijavi.- izjava Uradnega lista EU

Medtem ko 90 odstotkov Istre leži na Hrvaškem, severozahodni del polotoka pripada Sloveniji.

Novo poimenovanje je bilo objavljeno v uredbi, objavljeni 27. februarja 2019 v Uradni list Evropske unije.

Oglejte si tudi:Zaščitena označba porekla

Po pridobitvi statusa nacionalne zaščitene označbe porekla leta 2015 je bila vloga za priznanje ZOP na ravni EU za istrsko oljčno olje Hrvaška je prvič predložila Evropski komisiji julija 2015.

Po objavi vloge marca 2016 in v skladu s postopki, ki vključujejo trimesečni rok za ugovor, je obvestilo o ugovoru je vložila Slovenija junija 22 in 2016.

oglas

V ugovoru se je zagovarjalo, da je predlagana apel ​,war"Istarsko ekstra djevičansko maslinovo olje” (istrsko ekstra deviško oljčno olje) lahko povzroči zmedo, saj je slovensko oljčno olje iz Istre že imelo status ZOP v registru EU pod imenom ​,war"Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre” (ekstra deviško oljčno olje iz Slovenske Istre) od leta 2007.

Evropska komisija je ugovor sprejela kot dopustnega in oktobra 2016 pozvala oblasti obeh sosednjih držav, naj dosežejo dogovor o tem vprašanju.

Po posvetovanjih je bil maja 2017 Komisiji posredovan sporazum, obe državi pa sta skupaj vložili novo skupno vlogo.

Dogovorjenih je bilo več amandmajev, najpomembnejša pa je, da se predlagana poimenovanja spremeni v ​,war"Istra,« in proizvodno območje se je povečalo na celoten polotok.

Po preučitvi nove skupne vloge je Evropska komisija vlogo za registracijo sprejela na podlagi izpolnjevanja pogojev in označbe ​,war"Istra” biti vpisana v register proizvodov EU pri ZOP.

Uredba, objavljena v Uradnem listu, izjavlja, da: ​,war"Razširitev geografskega območja na Slovensko Istro je upravičena, saj slovenska Istra proizvaja oljčno olje, ki ima isto zgodovino, povezavo in lastnosti kot hrvaško istrsko oljčno olje, ki je zajeto v prijavi. Uporaba imena ​,war"Istra' je bila izčrpno prikazana v Sloveniji in na Hrvaškem.«

ZOP je najvišja od treh oznak v okviru sistema certificiranja izdelkov EU za kmetijske proizvode, ki ščiti imena proizvodov pred zlorabo in potrošnikom zagotavlja njihovo pristnost.

Izdelek, označen z oznako ZOP, je tisti, ki je proizveden, predelan in pripravljen na določenem geografskem območju z uporabo lokalnega znanja in metod.

Drugi dve oznaki EU vključujeta ZGO – za izdelke z vsaj eno stopnjo proizvodnje, predelave ali priprave, ki poteka na določenem geografskem območju – in TSG (zajamčena tradicionalna posebnost), ki označuje izdelke z ​,war"tradicionalni značaj« v smislu njegove sestave ali proizvodnje.

Hrvaška in Slovenija si že delita ZOP v registru EU za istrski pršut oziroma pršut, ki je bil registriran oktobra 2015.

Olive Oil Times Video serija
oglas

Povezani članki

Povratne informacije / predlogi