Revizija ugotavlja, da 100 milijard evrov porabe EU ne zmanjša emisij v kmetijskem sektorju

Prejšnja skupna kmetijska politika kmetom ni zagotavljala ustreznih spodbud za zmanjševanje emisij, so povedali revizorji.
Avtor: Ephantus Mukundi
8. julij 2021 ob 11:22 UTC

A posebno poročilo Evropskega računskega sodišča (ECA) pravi, da je več kot 100 milijard evrov kmetijskih sredstev Evropske unije namenjenih ublažitvi sprememba podnebja ni naredil veliko za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijskega sektorja.

Po mnenju Evropskega računskega sodišča so metode obvladovanja podnebnih sprememb, ki jih podpira Skupna kmetijska politika (CAP) od leta 2010 ni povzročil zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Revizorji so tudi ugotovili, da približno 50 odstotkov celotne porabe EU za podnebje od leta 2014 do 2020 ni storilo ničesar za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v tem obdobju. Poleg tega so dejali, da nekdanja SKP ni imela trdnih spodbud za ljudi in podjetja, da bi se ukvarjali s podnebju prijaznimi praksami.

Oglejte si tudi:Nova CAP ponuja obilo priložnosti italijanskim pridelovalcem oljk

"Vloga EU v blažitev podnebnih sprememb v kmetijskem sektorju je ključnega pomena, ker EU postavlja okoljske standarde in sofinancira večino kmetijskih izdatkov držav članic,« je dejal Viorel Ștefan, član Evropskega računskega sodišča, ki je napisal poročilo.

"Pričakujemo, da bodo naše ugotovitve koristne v okviru cilja EU, da do leta 2050 postane podnebno nevtralna,« je dodal. ​,war"O nova skupna kmetijska politika bi se moral bolj osredotočiti na zmanjševanje kmetijskih emisij ter biti bolj odgovoren in pregleden glede svojega prispevka k blažitvi podnebnih sprememb.

Revizorji so poročilo izdali po proučitvi in ​​analizi praks za blažitev podnebnih sprememb, ki jih je določila SKP od leta 2014 do 2020. Cilj teh ukrepov je bil zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz kemičnih gnojil in gnoja, živine in rabe zemljišč.

Preverili so tudi, ali so bile spodbude učinkovitejše od ukrepov iz prejšnje SKP, ki je potekala od leta 2007 do 2013.

Revizorji so ugotovili, da emisije iz živine predstavljajo več kot polovico emisij toplogrednih plinov, ki jih pripisujejo kmetijstvu, in dodali, da SKP ni urejala števila živine ali zagotavljala ustreznih spodbud za njihovo zmanjšanje.

Po mnenju revizorjev je to pojasnilo, zakaj se emisije niso zmanjšale od leta 2010, čeprav je EU za blaženje podnebnih sprememb namenila 103 milijarde evrov.

Vendar so revizorji priznali, da bi nova SKP, ki jo je junija sprejel kmetijski svet EU, lahko izboljšala položaj. Nova SKP ima strožje okoljske zahteve za kmete, ki želijo prejeti sredstva.

Vsaka država mora predložiti nacionalni strateški načrt za svoj delež financiranja. Vsa plačila bodo vezana na to, kako dobro bodo upravičenci upoštevali okoljska pravila, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov za 55 odstotkov do leta 2030.

S temi novimi zahtevami želijo arhitekti politike preusmeriti denar iz intenzivnega kmetovanja k varovanju narave in spodbujanje biotske raznovrstnosti, kar upajo, da bo pripomoglo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

Med upravičenci nove SKP naj bi bili tudi pridelovalci oljk po vsej celini. Leta 2016 je bil Mednarodni svet za oljke ocenjuje da za vsak liter pridelanega deviškega oljčnega olja ​,war"v zrelem polintenzivnem sadovnjaku s povprečnim pridelkom« je neto sekvestracija ogljika 8.5 kilograma.

"Proizvodnja oljčnega olja pomaga pri boju proti globalnemu segrevanju, tako da absorbira več atmosferskega CO2, kot ga proizvede, in ga fiksira v tla in biomaso,« je dejal MOK.oglas
oglas

Povezani članki