`Evropa potrdila italijanski načrt za izvajanje skupne kmetijske politike - Olive Oil Times

Evropa je potrdila italijanski načrt za izvajanje skupne kmetijske politike

Avtor: Paolo DeAndreis
12. december 2022 ob 14:18 UTC

Italijanski kmetje in proizvajalci hrane bodo v naslednjih petih letih pod okriljem novega Skupna kmetijska politika (SKP) 2023 – 2027 Evropske unije.

SKP določa ključne politike vseh držav članic in Italija je pravkar dobila zeleno luč zanjo nacionalni strateški načrt, ki bo začel veljati 1. januarja.

"[Načrt] bo podpiral konkurenčnost in trajnost v celotnem kmetijskem in agroživilskem sektorju," je dejal Francesco Lollobrigida, italijanski minister za kmetijstvo.

Nekaj ​​več kot 26 milijard evrov bo prišlo iz proračuna EU, preostala sredstva pa bo zagotovila italijanska vlada.

Nova SKP vključuje ukrepe za zmanjšanje vpliva kmetijstva in proizvodnje hrane na okolje, izboljšanje varnosti hrane, trajnostnega kmetovanja in biotske raznovrstnosti, podporo malim kmetijam in živilskim podjetjem ter spodbujanje več mladih h kmetijstvu.

Prav tako si prizadeva boj proti zavrženi hrani, izboljšati socialne razmere v sektorju proizvodnje hrane in zaščititi dobro počutje živali.

Po svojih smernicah se italijanski načrt osredotoča na podporo temu, kar je opredeljeno kot ​,war"prehod na ekološko kmetijstvo«, hkrati pa izboljša odpornost in konkurenčnost v različnih proizvodnih verigah.

Približno 2 milijardi evrov bo posvečen ekološkemu kmetijstvu, ukrep, ki velja za ključnega pomena za dosego cilja EU Spremenjenih je 25 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč na ekološke prakse do leta 2027.

Kakovost hrane je še en steber načrta, ki ga namerava podpreti italijanska vlada ekstra deviško olivno olje in drugih tradicionalnih prehrambenih izdelkov s certifikatom zaščitene označbe porekla (ZOP) ali zaščitene geografske označbe (ZGO).

Ostala sredstva bodo namenjena t.i ​,war"heroic agriculture«, ki poteka v zelo zahtevnih okoljih, kot so oljčni nasadi na strmih pobočjih.

Proizvajalci oljčnega olja v Apuliji in Kalabriji, dveh največjih regijah za proizvodnjo oljčnega olja v državi, bodo prejeli tudi sredstva iz SKP.

Posodobljen okvir za obvladovanje tveganja bo kmetijam ponudil večjo stabilnost v času velikih izzivov in podnebnih negotovosti.

Po mnenju italijanskega kmetijskega združenja Coldiretti je ena najpomembnejših posodobitev nove SKP sistem kmetijskih nadomestil, ki poskuša stabilizirati dohodke in hkrati spodbujati trajnost. Skoraj 18 milijard evrov je namenjenih neposredni podpori prihodkov kmetij.

Načrt si prizadeva tudi za razširitev obsega podeželskih kmetijskih dejavnosti za podporo dohodka in ohranjanje dediščine podeželja. Načrt zagotavlja tudi sredstva za trajnostno kmetijstvo in živinorejo ter mlajšim generacijam olajša dostop do ustanavljanja kmetijskih podjetij in nakupa zemlje.

Tudi mlajše generacije bodo lažje koristile sredstva za spodbujanje uporabe najnovejših tehnologij in sledenja najsodobnejšim dobrim kmetijskim praksam.

Po podatkih Inštituta za storitve za kmetijski in živilski trg (Ismea) je v Italiji na vsakega kmeta, mlajšega od 11 let, 65 kmetov, starejših od 40 let.

Kmetje, ki bodo zmanjšali svoj vpliv na okolje s preseganjem minimalnih zahtev politike EU, bodo prav tako nagrajeni s skladom v višini 876 milijonov evrov.

Sedemnajst odstotkov sredstev bo namenjenih oljkarjem za varovanje oljčnih dreves, razglašenih za spomenike državne dediščine, in tradicionalne krajine. Pridelovalci bodo prejeli 220 evrov na hektar, če bodo skrbeli za oljke na zemljišču.

Kmetije na manj kot 14 hektarjih, ki predstavljajo velik del italijanske pridelave hrane, bodo podprte s 350 milijoni evrov na leto. V Italiji je 1.1 milijona kmetij, manjših od 11 hektarjev.

Načrt predvideva tudi 20 milijonov evrov sklad gradnjo rezervoarja in obnovo ter druge taktike za ublažitev posledic sedanje suše.

Načrt zagotavlja tudi financiranje za podporo enakosti spolov v kmetijskih podjetjih in podjetjih za proizvodnjo hrane, spodbuja varnost na delovnem mestu in omogoča lažji dostop do kmetijskega znanja.

Sprejeli bodo tudi vrsto ukrepov za preprečevanje nezakonitih in nevarnih delovnih praks ter kmetom olajšali zaposlovanje sezonskih delavcev.

Najpomembnejši del sredstev SKP za nacionalni strateški načrt Italije se bo upravljal z vladnimi direktivami, ki so trenutno v razvoju.

Od leta 1962 je SKP eno od pomembnih skupnih političnih prizadevanj Evropske unije. Približno ena tretjina proračuna EU se porabi za SKP.

V naslednjih petih letih bo skupna kmetijska politika dosegla 387 milijard evrov skupnih izdatkov. Štirideset odstotkov denarja bo financiranih Strategije EU za boj proti podnebnim spremembam ki se prepletajo tudi s kmetijsko politiko.oglas
oglas

Povezani članki