Evropa bo uvedla novo podnebno in okoljsko politiko

V skladu z novo shemo so lahko pridelovalci oljk pomemben zobnik v kolesu evropskega kmetijskega sektorja z zagotavljanjem povratnih informacij za izboljšane kmetijske in trajnostne prakse.

Doseganje ogljične nevtralnosti je na vrhu seznama glavnih prednostnih nalog novega evropskega komisarja.
Avtor: Costas Vasilopoulos
11. december 2019 ob 00:00 UTC
87
Doseganje ogljične nevtralnosti je na vrhu seznama glavnih prednostnih nalog novega evropskega komisarja.

O Evropska unija je pripravil sveženj novih podnebnih in okoljskih politik in pravil, ki bi se lahko izvajali v okviru pobude evropskega zelenega dogovora, če bodo načrti uspešni.

Paket okolju prijaznih reform naj bi javnosti predstavil novi predsednik Evropska komisija, Ursula von der Leyen, 11. decembra.

Oljkarji lahko pomagajo z opredelitvijo kmetijskih praks, ki jih lahko izboljšajo, da preprečijo erozijo tal in prekomerno porabo vode; ponuditi več zatočišč in varno nabirati divje živali; zmanjšati uporabo agrokemikalij ali shraniti več ogljika v tleh.- Jabier Ruiz, višji uradnik za politiko, kmetijstvo in prehrano, iz Urada za evropsko politiko WWF

Po zgodnjem osnutku predloga novih politik je prvi in ​​najpomembnejši cilj nove strategije doseganje ​,war"podnebna nevtralnost« najkasneje do leta 2050. To pomeni nič emisije toplogrednih plinov iz držav članic EU do tega leta, kar zadeva predvsem pline, ki nastanejo pri zgorevanju fosilnih goriv.

Podnebna nevtralnost pomeni, da je treba vse emisije ogljika uravnotežiti s sekvestracijo ogljika, ki je proces odstranjevanja in shranjevanja ogljikovega dioksida iz ozračja.

Oglejte si tudi:Novice o trajnostnem razvoju

Sistem omejevanja in trgovanja, ki omogoča prodajo in nakup industrijskih plinov v državah članicah Unije (plus Islandija, Norveška in Lihtenštajn), bo prav tako razširjen na pomorski sektor.

Bruselj bo vnaprej ocenil možnost dodajanja emisij iz cestnega prometa v sistem trgovanja, kar so okoljevarstveniki zavrnili, od katerih mnogi pravijo, da bo razširitev ukrepa proizvajalcem avtomobilov omogočila, da zmanjšajo svoj trud in stroške pri proizvodnji bolj okolju prijaznih. prijazna vozila.

Kar zadeva kmetijski sektor, namerava EU sprejeti ​,war"orodje za alternative pesticidom« in izboljšati obstoječa pravila o podatkih o živilih in označevanje bolje obveščati potrošnike.

Jabier Ruiz, višji uradnik za politiko, kmetijstvo in prehrano, iz urada za evropsko politiko Svetovne fundacije za divje živali, je povedal Olive Oil Times da bi lahko zeleni dogovor EU prinesel več trajnost v prehrambenem sektorju Evrope.

"V zvezi s kmetijstvom pričakujemo, da bo evropski zeleni dogovor pomagal pri prehodu na trajnostne prehranske sisteme v EU, na primer s predlaganjem dolgoročne strategije, ki bo vodila,« je dejal Ruiz.

Prav tako je izpostavil pomembno vlogo, ki bi lahko imeli oljkarji v novi shemi s svojimi povratnimi informacijami v ključnih delih svojega dela, in priznal, da je treba nagradijo njihov trud in prispevke.

"Oljkarji lahko pomagajo z opredelitvijo kmetijskih praks, ki jih lahko izboljšajo preprečiti erozijo tal in prekomerna poraba vode; ponuditi več zatočišč in varno nabiranje za prostoživeče živali; zmanjšati uporabo agrokemikalij ali shraniti več ogljika v tleh,« je dejal. ​,war"Javne politike je treba uporabiti za nagrajevanje kmetov, ki gredo še več."

Paket vključuje tudi nov moto za okolje, imenovan ​,war"zelena prisega: ne škodi,« s ciljem odpraviti ​,war"neskladna zakonodaja, ki zmanjšuje učinkovitost pri izvajanju zelenega dogovora."

Niso pa vse članice EU leže sprejele nove podnebne strategije.

Poljska, Madžarska in Češka so načrtu nasprotovale s trditvijo, da bo cilj brez emisij do leta 2050 nepopravljivo škodoval njihovim gospodarstvom zaradi njihove razširjene odvisnosti od fosilnih goriv.

Nasprotno pa skupina 10 držav članic, vključno z državami kot npr Francija, Danska, Švedska in Španija, so Evropsko komisijo zaprosili za a ​,war"jasno smer” proti cilju ničelnih emisij.

Za 12. in 13. december je v Bruslju predviden vrh voditeljev držav članic EU, na katerem bodo razpravljali o novi podnebni in okoljski politiki. Za formalizacijo novih politik in pravil v EU je potreben soglasni dogovor voditeljev

oglas
oglas

Povezani članki