Evropski prvak v ekološkem kmetijstvu

Nagrade so bile podeljene kmetom, projektom, trgovcem na drobno in regijam za spodbujanje prizadevanj bloka, da do leta 2030 četrtino svojega kmetijstva spremeni v ekološke prakse.
Avtor: Paolo DeAndreis
30. september 2022 16:05 UTC

Osem deležnikov ekološkega kmetijstva v Evropski uniji je prejelo nagrado inavguralna izdaja Organic Awards 27-članskega bloka.

Nagrade so bile razglašene ob praznovanju Evropskega ekološkega dneva. Glavne institucije EU so podprle dogodke za spodbujanje ekološkega pristopa k kmetijstvu ob spodbujanju biotske raznovrstnosti in Strategija Farm-to-Fork.

Ti zmagovalci navdihujejo tiste, ki si prizadevajo narediti naš sistem prehrane in kmetovanja bolj trajnosten.- Eduardo Cuoco, IFOAM Evropa

Od inovativnih tehnik gojenja in razmnoževanja gob v Španiji do biointenzivnih vrtov na starodavnih hrvaških kmetijah so nagrade nagrajevale določene kmete, projekte in trgovce z ekološko pridelano hrano.

Nagrajene so bile tudi celotne regije, kjer uspeva ekološko kmetijstvo. Oksitanija, regija v jugozahodni Franciji, si je prislužila priznanje za najboljšo ekološko regijo, Cilento, prva izmed italijanskih t.i. ​,war"bio revirji,« prejel istoimensko nagrado. Mimogrede, v obeh je veliko ekoloških oljčnih nasadov.

Oglejte si tudi:Italija vlaga 3 milijarde evrov v pretvorbo četrtine kmetijskih zemljišč v ekološko pridelano do leta 2027

Žirija predstavnikov različnih institucij, vključno s COPA-COGECA, sindikatom kmetov in Mednarodno zvezo gibanj za ekološko kmetijstvo (IFOAM), je imenovala zmagovalce nagrad.

"Ti zmagovalci in tisti, ki so prišli v ožji izbor, navdihujejo tiste, ki si prizadevajo narediti naš sistem prehrane in kmetovanja bolj trajnosten z uporabo potenciala ekološke pridelave,« je dejal Eduardo Cuoco, direktor IFOAM Europe. ​,war"Nekatera merila za podelitev nagrad so temeljila na holističnih načelih ekološke nege, zdravja, ekologije in pravičnosti.«

Med gonili praznovanja ekološkega dneva je ambiciozen cilj, ki si ga je zadala Evropska komisija 25 odstotkov svojih kmetijskih zemljišč v režimih ekološkega kmetovanja do leta 2030.

Nekatere najpomembnejše države proizvajalke oljčnega olja gredo v to smer. Po podatkih španskega ministrstva za kmetijstvo, ribištvo in prehrano je skoraj 11 odstotkov uporabnih kmetijskih zemljišč v državi pod ekološkimi režimi.

Poleg tega so se kmetijska zemljišča v ekološki pridelavi leta 16 povečala za 2021 odstotkov površine ekoloških oljčnikov v državi prav tako povečala za 16 odstotkov in dosegla 256,510 hektarjev.

V Italiji je več kot 17 odstotkov uporabnih kmetijskih zemljišč v državi pod ekološkimi režimi, glede na Zvezi ekoloških pridelovalcev (FederBio).

Vendar pa bo za doseganje cilja do leta 2030 v mnogih državah potrebna precejšnja pospešitev prehoda na ekološke prakse.

Po podatkih IFOAM je bilo leta 14 v Evropski uniji 9 milijonov hektarjev – 2019 odstotkov – kmetijskih zemljišč pod ekološkimi režimi. Med letoma 2014 in 2019 se je količina ekoloških kmetijskih površin v bloku povečala za 8.6 odstotka na leto.

"Na podlagi teh scenarijev je cilj 25 odstotkov do leta 2030 zahteven, vendar dosegljiv in bi zahteval tri- do petkratno povečanje izdatkov,« je dejal IFOAM.

V EU je več kot 340,000 kmetov sprejelo ali prešlo na ekološke režime in so odgovorni za več kot 38.8 milijarde EUR maloprodajne prodaje. Približno 3.2 odstotka kmetijske maloprodaje prihaja iz ekoloških proizvodov.

"Danes praznujemo ekološko pridelavo, trajnostno vrsto kmetijstva, kjer pridelava hrane poteka v sozvočju z naravo, biotsko raznovrstnostjo in dobrim počutjem živali,« je dejal komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski ob uvedbi uvodnega ekološkega dneva EU.

"Veseli me, da lahko skupaj z Evropskim parlamentom, Svetom in ključnimi akterji tega sektorja uvedemo ta letni ekološki dan EU, odlično priložnost za ozaveščanje o ekološki pridelavi in ​​spodbujanje ključne vloge, ki jo ima pri prehodu na trajnostno prehranski sistemi."oglas

Povezani članki