`Brez dogovora o prihodnosti Sveta za oljke Evropa podpira podaljšanje pogodbe - Olive Oil Times

Brez dogovora o prihodnosti Sveta za oljke se Evropa zavzema za podaljšanje pogodbe

Avgust 4, 2014
Julie Butler

Zadnje novice

Pomanjkanje dogovora o prihodnosti Mednarodnega sveta za oljke (MOK) pomeni, da bo pogodba, ki ga ureja, verjetno podaljšana za eno leto po izteku 31. decembra.

Evropska komisija podpira zahtevo Sveta članic MOK za podaljšanje 2005 Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah da bi omogočili več časa za pogajanja, kažejo dokumenti Komisije.

Pogovori o novem dogovoru so bili zaupni, vendar tako Komisija kot njeni svetovalna skupina za oljčno olje so izrazili podporo novim pravilom, ki državam, ki so porabnice oljčnega olja, ne pa proizvajalke, dovolijo, da se pridružijo MOK.

Komisija ocenjuje, da bi njen prispevek v proračun MOK za enoletno podaljšanje večstranskega sporazuma znašal 3.8 milijona evrov (5.1 milijona dolarjev).

Komisija je novembra lani od Sveta Evropske unije (EU) prejela mandat, ki ji je pooblastil, da začne pogovore v imenu EU – članice MOK – za sklenitev nove pogodbe. V skladu z memorandumom Komisije zahteva pooblastilo sveta, da zaprosi svet članic MOK za 12-mesečno podaljšanje sporazuma iz leta 2005, ker ​,war"Napredek je takšen, da je zdaj gotovo, da roka 31. decembra 2014 za sklenitev sporazuma ni mogoče izpolniti.« Svet članic MOK lahko podaljša dogovor ​,war"za največ dve obdobji do dveh let vsako."

oglas

Komisija je dejala o pogodbi o oljčnem olju in namiznih oljkah ​,war"spodbuja sodelovanje; prispeva k razvoju in stabilnosti trgov; in prispeva k ciljem EU v zvezi s trgovinsko in kmetijsko politiko.

Glede na ločen obrazložitveni memorandum Ministrstva Združenega kraljestva za okolje, hrano in podeželje (Defra) je sporazum ​,war"prispeva tudi k zaščiti potrošnikov pred goljufijami z naročilom raziskav laboratorijskih tehnik za odkrivanje ponarejanja oljčnega olja ter z akreditacijo in primerjalno analizo laboratorijev, ki izvajajo testiranje oljčnega olja.

Poudarja, da je EU največja proizvajalka in porabnica oljčnega olja na svetu, kot članica MOK ​,war"EU omogoča, da si prizadeva za razvoj mednarodnih trgov za oljčno olje in namizne oljke ter zagovarja svoje interese v zvezi s temi proizvodi.

Defra je dejala, da bo predlog verjetno obravnaval in morda septembra sprejel Svet EU. 102nd Zasedanje sveta članov MOK bo v Madridu od 10. do 13. novembra.


Olive Oil Times Video serija
oglas

Povezani članki

Povratne informacije / predlogi