Evropska komisija po letošnjem nazadovanju napoveduje rast proizvodnje

Pričakuje se, da se bosta proizvodnja in izvoz povečala v Španiji in na Portugalskem. Italija bo zabeležila skromen porast proizvodnje in manjši uvoz. Proizvodnja v Grčiji naj bi upadla.

Zadruga Valpaços, Portugalska (arhiv OOT)
Avtor Daniel Dawson
16. december 2021 ob 09:34 UTC
149
Zadruga Valpaços, Portugalska (arhiv OOT)

Pričakuje se, da bo proizvodnja oljčnega olja v Evropski uniji v letu 1.98/2021 dosegla 22 milijona ton. preliminarne ocene od Evropske komisije.

Ni presenetljivo, da naj bi vodilna Španija z 1.3 milijona ton proizvodnje, sledijo ji Italija (315,000 ton), Grčija (235,000 ton), Portugalska (120,000 ton), Ciper (6,100 ton), Francija (4,605 ton), Hrvaška ( 3,044 ton) in Slovenija (280 ton).

Pomanjkanje vode in konkurenca z drugimi rabami bi lahko ostala izziv za prihodnji razvoj pridelka, ki naj bi se do leta 2031 povečal za en odstotek na leto.- Raziskovalci, Evropska komisija

Komisija, posodobljena prejšnji mesec, pričakuje, da bo letošnja proizvodnja bistveno nižja od 2.23 milijona ton, proizvedenih v pridelku 2020/21, in pet odstotkov pod tekočim petletnim povprečjem.

Oglejte si tudi:Posodobitve žetve 2021

ločeno poročiloKomisija je imela bolj optimističen ton glede prihodnosti in pričakuje, da se bo povprečna letna proizvodnja oljčnega olja do leta 2.5 povečala na 2031 milijona ton, kar je 22-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2020.

Po mnenju komisije bo rast spodbujala ​,war"izboljšana dobičkonosnost in ustvarjanje vrednosti."

"Okrevanje EU cene oljčnega olja v letu 2020/21 spodbudila vlaganja v nove nasade oljk,« so zapisali strokovnjaki komisije. ​,war"Za tem ostaja ustvarjanje vrednosti v širšem smislu še vedno pomembno, kar vodi k izboljšani dobičkonosnosti, zlasti v super intenzivnih (super-visoka gostota) sistemi."

Na to pa je opozorila tudi komisija sprememba podnebja bo ostal izziv za pridelovalce oljk in bo verjetno povečal nihanja letnega pridelka in vplival na kakovost olja.

"Da bi to obvladali, naj bi odporne sorte nadomestile sedanje,« so zapisali strokovnjaki komisije. ​,war"Medtem, pomanjkanje vode in konkurenca z drugimi vrstami uporabe bi lahko ostala izziv za prihodnji razvoj pridelka, ki naj bi se do leta 2031 povečal za en odstotek na leto.

Na splošno komisija pričakuje heterogeno rast v osmih glavnih državah proizvajalkah oljčnega olja v 27-članskem bloku.

"Predvsem v Španiji, Italiji in na Portugalskem pričakujejo letno povprečno povečanje proizvodnje v razponu od 2.5 do - odstotkov,« so zapisali strokovnjaki komisije. ​,war"V Grčiji se pričakuje omejen upad proizvodnje, kar odraža kombinacijo majhnega zmanjšanja površine in zaostajajočega razvoja pridelka.

"O Pandemija covida-19 vplivalo tudi na sektor, ki je bil sooča s pomanjkanjem delovne sile v letu 2020, predvsem v manj mehaniziranih sistemih žetve,« so dodali. ​,war"Bolezni, kot so Xylella fastidiosa vreme in podnebni dogodki (npr. vročinski valovi in ​​suše) so ključne negotovosti, ki bi lahko preprečile uresničitev pričakovanega povečanja proizvodnje.«

Komisija predvideva tudi izven EU izvoz rasti skupaj s svetovnim apetitom po oljčnem olju, ki se bo do leta 2031 povečal na milijon ton. Trenutno EU vsako leto izvozi približno 650,000 ton oljčnega olja.

"Ker je poraba na prebivalca v glavnih izvoznih destinacijah EU še vedno nizka, je potencial za rast velik,« so zapisali strokovnjaki komisije. ​,war"Zato se bo izvoz povečal in zavzel večji delež razpoložljive nafte. Rast potrošnje v EU naj bi poganjale neproizvodne države.

"Ustvarjanje vrednosti je treba vzdrževati z izvozom ustekleničenega in visokokakovostnega oljčnega olja (vključno z organsko) tudi če kakšne komodizacije morda ne bi preprečili,« so dodali. ​,war"Uvoz EU bi lahko ostal visok, kar bi odražalo naraščajočo proizvodnjo v državah, ki niso članice EU.

proizvodno-poslovna-evropa-evropska-komisija-napoveduje-trend-navzgor-proizvodnje-po-letošnjih-zapad-časih-olivnega-olja

Pakirni obrat zadruge Valpaços, Portugalska

Komisija ocenjuje, da se bo izvoz oljčnega olja izven EU najbolj povečal na Portugalskem in v Španiji, ki bo narasel za tri oziroma devet odstotkov.

"Na splošno naj bi Španija ostala ključni akter na svetovnem trgu oljčnega olja, ki bi lahko izkoristil predvideno širitev proizvodnih zmogljivosti za zadovoljitev nastajajočega povpraševanja predvsem iz azijsko-pacifiške regije,« so zapisali strokovnjaki komisije. ​,war"Poleg tega je izvoz Španije in Portugalske v Brazilijo pokazal a potencial za rast«.

oglas

Medtem pa naj bi Grčija doživela tudi rahel padec obsega izvoza – čeprav naj bi ohranila enakomeren vrednostni izvoz – zaradi predvidenega zmanjšanja proizvodnje.

Čez Jonsko morje naj bi Italija zabeležila upad uvoza zaradi lastnega predvidenega povečanja proizvodnje.

Komisija sicer ostaja optimistična glede trgovine zunaj EU, ocenjujejo pa rahel upad na prebivalca poraba olivnega olja v glavnih državah proizvajalkah, pri čemer je letni upad ocenjen na med 0.4 odstotka in 0.6 odstotka.

"Ta upad odraža zrelost trga in različni slogi porabe mlajših generacij,« so zapisali strokovnjaki.

Vendar pa predvidevajo, da bo skupna poraba rasla, saj nesredozemske države članice EU spodbujajo povpraševanje po oljčnem olju. Komisija je pripisala vse večjo ozaveščenost o oljčnem olju koristi za zdravje in naraščajoča priljubljenost Sredozemska prehrana za obe spremembi.Dajte v skupno rabo ta članek

oglas
oglas

Povezani članki