Skupna kmetijska politika (SKP)

Mar. 14, 2023

Andaluzijski minister za kmetijstvo si prizadeva za bolj odporen sektor oljčnega olja

Carmen Crespo ima velike načrte za podporo gospodarskemu motorju regije.

Februar 6, 2023

Male kmetije v Španiji izvzete iz prepovedi sežiganja kmetijskih odpadkov

Španski vladni uradniki so napovedali izjeme od prepovedi sežiganja iz nacionalnih predpisov in skupne kmetijske politike EU.

Februar 2, 2023

Andaluzijska vlada zahteva spremembe SKP za pridelovalce oljk

Oblasti zahtevajo spremembe skupne kmetijske politike Evropske unije, da bi oljkarjem in ekološkim kmetom odpravili gospodarska bremena.

Januar 11, 2023

Evropska komisija je odobrila nov načrt SKP Grčije

EU bo v obdobju 13–2023 namenila več kot 2027 milijard evrov za podporo grškemu kmetijskemu sektorju. Nove določbe pravilnika pa vznemirjajo nekatere kmete.

December 12, 2022

Evropa je potrdila italijanski načrt za izvajanje skupne kmetijske politike

37 milijard evrov bo v petih letih namenjenih spodbujanju trajnosti in tradicionalnih prehranskih izdelkov, podpori majhnih kmetij in spodbujanju mladih v kmetijstvo.

Oktober 6, 2022

Navdušenje, pričakovanje v Sloveniji ob žetvi

Kljub veliki spomladanski vročini in suši pridelovalci pričakujejo velike količine oljk in odlično kakovost pridobljenega olja.

Februar 7, 2022

Kmetje opozarjajo, da bodo zaradi nove evropske trajnostne kmetijske politike živila še dražja

Kmetje in zadruge so nemirni zaradi nove politike Evropske unije, usmerjene v trajnostno proizvodnjo hrane, in njenih učinkov na cene.

Januar 17, 2022

Manj podpore za tradicionalne španske pridelovalce v novi SKP, opozarja strokovnjak

Namesto da gredo neposredno kmetom, bodo sredstva namenjena organizacijam proizvajalcev, ki izpolnjujejo potrebna merila. Oljkarji naj bi izgubili.

Januar 7, 2022

Andaluzijski uradniki kritizirajo izgubo financiranja kmetov v predlaganem ag. Politika

Andaluzijski regionalni kmetijski minister je opozoril, da bi sedanji skupni kmetijski predlog v Španiji povzročil, da bo 53 odstotkov kmetov izgubilo sredstva.

December 6, 2021

Evropski parlament odobri reformo SKP ob močnem nasprotovanju

Podporniki nove skupne kmetijske politike pravijo, da bo pravičneje razdelila sredstva malim kmetom. Nasprotniki pravijo, da premalo vpliva na podnebne spremembe.

Avgust 17, 2021

Evropa napoveduje načrt zasaditve 3 milijard dreves do leta 2030

EU upa, da bo kmete prepričala, da bodo ena od gonilnih sil v prizadevanjih za zasaditev novih dreves.

Jul. 29, 2021

Samo en odstotek oljkarjev naj bi izgubil financiranje v skladu z novo SKP Španije

Nova skupna kmetijska politika bo koristila tradicionalnim pridelovalcem, ekološkim pridelovalcem, mladim kmetom in ženskam na račun največjih pridelovalcev.

Jul. 20, 2021

Nova politika EU o kmetijstvu bi lahko koristila grškim pridelovalcem oljk, če bodo izpolnjene zahteve

Sredstva za grške kmete naj bi v okviru novega programa subvencij presegla 20 milijard evrov. Nekatere pa skrbi, da bodo mali oljkarji zamudili.

Junij 11, 2020

Predlagane reforme španskega sektorja oljčnega olja so bile skepse

Španska vlada je predstavila sveženj 10 ukrepov za pomoč pri podpori industrije oljčnega olja v državi.

Oktober 10, 2019

Več deset tisoč ljudi protestira proti cenam oljčnega olja v Madridu

Protestniki so pozvali špansko vlado in Evropsko unijo, naj spremenita način regulacije industrije, pomagata proizvajalcem pri soočanju z nizkimi cenami in zaščitita špansko oljčno olje pred ameriškimi carinami.

Junij 17, 2019

Španija si prizadeva za samoregulacijo sektorja oljčnega olja

Špansko ministrstvo za kmetijstvo, ribištvo in prehrano je Evropsko unijo vprašalo, ali se njen sektor oljčnega olja lahko samoregulira. Zagovorniki upajo, da bo ukrep stabiliziral cene oljčnega olja.

Oktober 18, 2017

Poročilo EU napoveduje 45-odstotno povečanje izvoza oljčnega olja do leta 2026

Poročilo opisuje trenutno stanje sektorja oljk in oljčnega olja Evropske unije ter preučuje izzive in prihodnje možnosti.

December 7, 2015

Žetev ne bo povrnila nizkih zalog v Španiji

Poročilo Globalne kmetijske informacijske mreže USDA ocenjuje, da proizvodnja v Španiji v tej sezoni ne bo nadomestila izčrpanih zalog.

November 11, 2013

Sektor oljčnega olja v EU si želi podrobnosti o novem načrtu promocije šol

Načrt za promocijo oljčnega olja in namiznih oljk v šolah je med zadevami, o katerih bodo verjetno razpravljali v svetovalni skupini Evropske komisije za oljke in pridobljene proizvode.

Oktober 28, 2013

Obiranje pod luno

Trgatev čez noč v Italiji je bila priložnost za tehnični kongres o vplivu temperatur v času trgatve na oljčno olje.

September 2, 2013

V Italiji bo znižanje davkov pomagalo pridelovalcem oljk

Predsednik Unaprola Massimo Gargano ocenjuje situacijo, saj Italija zmanjšuje breme za kmetijske posesti.

Več