`Bruselj želi najmanj 53 milijard evrov za evropsko kmetijstvo leta 2023 - Olive Oil Times

Bruselj želi za evropsko kmetijstvo leta 53 najmanj 2023 milijard evrov

Junij 17, 2022
Paolo DeAndreis

Zadnje novice

Medtem ko je gospodarstvo, svetovna kriza preskrbe s hrano in evropska energetska kriza sta glavni prednostni nalogi najnovejšega proračuna Evropske komisije, pomembno mesto ima tudi trajnostno kmetijstvo.

Bruselj je od 27 držav članic Evropske unije zahteval, naj se strinjajo s proračunom v višini 186 milijard evrov, od tega bo skoraj 54 milijard evrov financiralo novo Skupna kmetijska politika (SKP). Nova SKP bo prejela tudi nekaj več kot milijardo evrov iz Evropskega sklada za pomorsko ribištvo in ribogojstvo.

Po izjavi komisije bo ustrezen del sredstev SKP porabljen za krepitev odpornosti agroživilstva in ribištva v zelo zahtevnem trenutku, za katerega je značilno pričakovano svetovno pomanjkanje hrane. Krizno upravljanje in trajnostno kmetijstvo bosta v središču krepitve te odpornosti.

Oglejte si tudi:Kmetje opozarjajo, da bodo zaradi nove evropske politike trajnostne kmetijske proizvodnje živila še dražja

Pomembna sredstva v novem proračunu bodo namenjena tudi boju sprememba podnebja, ​,war"v skladu s ciljem porabiti 30 odstotkov dolgoročnega proračuna in instrumenta EU za oživitev naslednje generacije za to prednostno nalogo politike.

Osnutek proračuna EU vključuje tudi ocenjenih 114 milijard evrov nepovratnih sredstev pod okriljem EU naslednje generacije.

oglas

"EU naslednje generacije pomaga EU opomoči od takojšnje gospodarske in socialne škode, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa in nam omogoča, da se odzovemo na sedanje in prihodnje krize, kot je vojna v Ukrajini," je zapisala komisija. ​,war"Začasni instrument pomaga zgraditi EU po Covid-19, ki je bolj zelena, bolj digitalna, bolj odporna in bolj primerna za trenutne in prihajajoče izzive.

Nekaj ​​več kot 46 milijard evrov proračuna za leto 2023 bo namenjenih projektom regionalnega razvoja in kohezije, ki vključujejo tudi infrastrukturo za zeleni prehod. EU bo vložila tudi 14 milijard evrov v podporo svojim svetovnim partnerjem v vrsti razvojnih programov in humanitarne pomoči.

Evropska unija bo s skoraj 14 milijardami evrov nadaljevala financiranje raziskovalnih in inovacijskih projektov v okviru programa Obzorje Evropa, vključno s projekti, osredotočenimi na biogospodarstvo, hrano, naravne vire, kmetijstvo in okolje.

Cilji programa so zmanjšati degradacijo okolja, obrniti upadanje evropske biotske raznovrstnosti in učinkoviteje upravljati z naravnimi viri.

Drugih 5 milijard evrov predlaganega proračuna bo namenjenih evropskim strateškim naložbam, vključno z zelenim in digitalnim prehodom ter strateškimi raziskavami in tehnologijo.

Nekaj ​​več kot 2 milijardi evrov bo namenjenih okoljskim in podnebnim ukrepom, od tega 728 milijonov evrov za Program LIFE Resilience, raziskovalna pobuda se je osredotočila na blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Drugi deli proračuna bodo namenjeni vesoljske raziskave, zaščita meja EU, podpora za migracije, obramba, podpora pravilnemu razvoju enotnega trga in zdravstvo. Financiran bo tudi nov projekt za izboljšanje varnosti satelitskih povezav v EU.

Bruselj je ob predstavitvi novega proračuna, ki ga bodo morale potrditi države članice EU, namigoval tudi na možnost, da bi bila potrebna dodatna sredstva za odziv na kritične posledice ruske invazije na Ukrajino.oglas

Povezani članki

Povratne informacije / predlogi