Vloga EU ZOP za istrsko oljčno olje bo ponovno vložena skupaj s Slovenijo

Po ugovoru Slovenije bosta Slovenija in Hrvaška Evropski komisiji skupaj predložili novo vlogo za ZOP za istrsko oljčno olje.

Avtor Isabel Putinja
23. marec 2017 ob 12:05 UTC
8

Slovenija je pri Evropski komisiji vložila ugovor zoper vlogo za ZOP (zaščiteno označbo porekla) za istrsko ekstra deviško oljčno olje.

Istrsko ekstra deviško oljčno olje je v začetku leta 2015 dobilo status ZOP na nacionalni ravni, nato pa je bila julija 2015 vložena vloga za enako priznanje na ravni EU. Po opravljenem pregledu za ​,war"terjatev,« je bila prijava objavljena v Uradnem listu Evropske komisije 23. marca 2016.

Po datumu objave je sledilo trimesečno obdobje, v katerem je bilo mogoče podati ugovore. Dan pred iztekom tega trimesečnega roka je Slovenija vložila ugovor zoper predlagano pritožbo ​,war"Istarsko ekstra deviško maslinovo olje.

Predlagano poimenovanje lahko povzroči zmedo, je menila Slovenija, saj imata obe državi isto geografsko območje. Oljčno olje iz Slovenske Istre ima od februarja 2007 status ZOP v EU pod oznako ​,war"Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre.

Istra je polotok v severnem Jadranskem morju, ki si ga delijo tri države: Hrvaška, Slovenija in Italija. Medtem ko se 90 % geografskega polotoka nahaja na Hrvaškem, je severozahodni pas del Slovenije, majhen del njegovega severnega vrha pa se nahaja v Italiji blizu pristaniškega mesta Trst.

Decembra 2016 so v hrvaškem glavnem mestu Zagrebu potekali delovni sestanki med hrvaškim ministrstvom za kmetijstvo in slovenskimi kolegi za dosego dogovora. Posledično bosta državi vložili skupno vlogo za status ZOP za oljčno olje iz hrvaške in slovenske Istre.

Predlog je, da se vsa oljčna olja, pridelana na celotnem istrskem polotoku, označujejo z oznako ISTRA (hrvaško in slovensko ime za Istro). S pogodbo je proizvodno območje razširjeno na slovenske občine Koper, Piran, Koper in Izola. To bo vključevalo tudi Liburnijo: del severozahodne obale Istre, ki spada pod politične meje Primorsko-goranske regije Hrvaške.

Seznam sort oljk je bil razširjen na bugo, Drobnico, Mato, Plominko, Storta in Maurino. Ustvarjen je bil tudi nov predlagani logotip, ki vsebuje stilizirane zelene in črne kroge v obliki oljk z zelenimi kapljicami. Po predlogu bodo pridelovalci oljk iz regije lahko svoje oljke predelali v katerem koli mlinu v hrvaškem ali slovenskem delu Istre.

Hrvaška in Slovenija si že delita ZOP za istrski pršut – sušeno šunko iz Istre –, registriran oktobra 2015. Edini drugi živilski izdelek EU, ki ima skupni status ZOP, ki si ga delita dve državi, je poljski in litovski med, registriran leta 2012.oglas
oglas

Povezani članki