Praksa označevanja v Franciji še vedno ni na nivoju, ugotavlja poročilo

Nedavno poročilo francoskega generalnega direktorata za konkurenco, potrošniške zadeve in nadzor goljufij ugotavlja, da zavajajoče tržne informacije v zvezi s prodajo oljčnega olja in povezanih proizvodov še vedno zahtevajo nadaljnjo ureditev.

Avtor: Joanne Drawbaugh
10. oktober 2018 10:47 UTC

Francoski generalni direktorat za konkurenco, potrošniške zadeve in nadzor goljufij (DGCCRF) je objavil svoje ugotovitve študije kakovosti oljčnega olja, ki je bila izvedena. ​,war"kot del letnega načrta nadzora, ki je bil izveden v letu 2016,« je razvidno iz poročila, objavljenega na spletni strani organizacije.

DGCCRF zatrjuje, da je načrt nadzora del večje naloge spremljanja varnosti izdelkov in spodbujanja ekonomske zaščite potrošnikov. Rezultati so se izkazali za manj kot obetavne, saj 67 ali 48 odstotkov od 139 zbranih vzorcev ni izpolnjevalo trenutnih standardov.

Ta nedavna študija izhaja iz nenehnih prizadevanj Evropske unije za učinkovito vzpostavitev ustreznih tržnih standardov za oljčno olje in druge proizvode, ki ga vključujejo v svoje sestave.

Uredba (EU) št. 29/2012, sprejeta 13. januarja 2012, pojasnjuje, da je oljčno olje zaradi izrazitih senzoričnih in prehranskih lastnosti edinstveno med drugimi rastlinskimi maščobami. Dokument pojasnjuje, da se kmetijske prakse v različnih regijah razlikujejo, ​,war"lastnosti in okusi [so] izjemno različni glede na njihov geografski izvor." To na koncu povzroči ​,war"razlike v cenah znotraj iste kategorije nafte, ki motijo ​​trg." Takšne razlike razlikujejo oljčno olje od drugih rastlinskih proizvodov, ki se glede na državo izvora manj razlikujejo.

Poročilo DGCCRF sledi načrtu nadzora oljčnega olja za leto 2015, katerega rezultati so bili objavljeni leta 2017. Takrat je bilo ugotovljeno, da so neugodne vremenske razmere, razširjenost oljčne muhe in patogena Xylella fastidiosa zvišale ceno blaga in da so ​,war"ta cenovni pritisk, ki povečuje konkurenco, je vzrok za pogoste goljufije, ki imajo za posledico visoke stopnje neskladnosti. To poročilo ugotavlja, da 41 odstotkov testiranih izdelkov ni v skladu s predpisi.

To piše v poročilu za leto 2018 ​,war"večina pomanjkljivosti, ki so jih opazili preiskovalci, se nanaša na označevanje izdelkov." Neskladja pri označevanju, ki jih ugotovi DGCCRF, so v bistvu razvrščena v spore organoleptičnih lastnosti oz. ​,war"neskladnost s fizikalno-kemijskimi parametri." Čeprav so analize odkrile nekaj zavajajočega označevanja v zvezi s senzoričnimi opisi, se poročilo osredotoča na napačne tržne informacije, povezane z ​,war"odsotnost navedbe porekla,« in a ​,war"pomanjkanje obveznih navedb neto prostornine in kategorije nafte.«

V celotni študiji se je pokazalo več posebnih zaskrbljujočih področij, ki bi lahko pomagala pri spremembi standardiziranih praks označevanja. Presenetljivo je, da je DGCCRF to ugotovil ​,war"stopnja neskladnosti« za izdelke, ki kršijo zahteve ​,war"višje, če navedba porekla ni natančna in ko olje prihaja iz držav z največjim obsegom proizvodnje.

Ugotovljena so bila druga kazniva dejanja, med drugim ​,war"podjetje, ki je v živilskem krogu tržilo razvrščeno oljčno olje lampante po laboratoriju« in drugo, ki je prodajalo izdelke ​,war"pod imenom ​,war"ekstra deviško oljčno olje,« medtem ko je analiza pokazala, da gre za mešanico rastlinskih olj.« Skupno je ta krog testiranja povzročil 71 opozoril, 39 odredb in 3 ​,war"prefekturni dekreti o uničenju."

Odkar je DGCCRF objavil svoje zadnje tovrstno poročilo, se je delež izdelkov, ki kažejo anomalije, povečal z 41 na 48 odstotkov. Vendar ta nedavna izdaja to navaja ​,war"stopnja neskladnosti, ugotovljena med kontrolami, ni reprezentativna za realnost trga, saj kontrole so ​,war"ciljno" glede na informacije, ki so na voljo preiskovalcem."

Še vedno je treba videti, ali se bodo spoznanja, pridobljena s preiskavami, prenesla v ustrezne ukrepe, ki lahko učinkovito preprečijo prihodnje prestopke.

oglas

Povezani članki

Povratne informacije / predlogi